Provoz na staveništi

24. ledna 2017

Některé činnosti na staveništi se žel neobejdou bez hluku a znečištění, kterým zatěžujeme své okolí. Mezi takové patří i zpevňování základů pomocí tryskové injektáže, kdy se vtlačuje beton do kritických míst. To se nedá udělat bez dostatečného zajištění energiemi a to je zdrojem hluku a zplodin. 

Po upozornění na obtěžování dodavatel reaguje: 

  • Ke snížení emisního zatížení upraví od zítřejšího dne dodavatel způsob napájení větší  části technologie: trysková injektáž bude zajištěna elektrickou energií. Bohužel čerpadlo /menší část/ bude stále na pohon dieselagregátu.
  • Zhotovitel se snaží a bude snažit eliminovat hlukové zatížení – ve večerních hodinách  a víkendových dnech bude provádět injektáže uvnitř budov,  jen v pracovních dnech ve venkovní části. 
  • Zhotovitel předpokládá ukončení prací do 4 týdnů.
  • Zhotovitel dále prověřuje možné technologie zakládání a bude volit  způsob co nejméně zatěžující okolí;  původně je uvažovaná pilotáž, která rázy vytváří nadměrný hluk.

Omlouváme se všem, kterým způsobujeme stavbou nepříjemnosti, uděláme maximum pro to, abychom je minimalizovali a omezili na dobu nezbytně nutnou.

Autor

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Zástupce vedoucího katedry – Katedra filozofie

Telefon: 549 49 4308
E‑mail:

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info