JK, 12. října 2015 23:26

Momentálně začínáme domýšlet různé scénáře týkající se provozu akademických pracovišť i děkanátní administrativy během stavby. Zatím je ve hře spousta neznámých – zejména doba, po kterou budou pracovny v budově C zcela nepřístupné, postupně je budeme po konzultacích doplňovat konkrétními hodnotami a podle toho volit optimální řešení. Samozřejmě se chceme vyhnout dodatečným nákladům v podobě pronájmů, ale pro případ, že nebude jiné řešení, ponecháváme i tuto možnost stále ve hře. Není vyloučené, že se budeme dovolávat solidarity ostatních pracovišť a po domluvě s nimi, na dobu nezbytně nutnou, u nich ve vybraných místnostech umístíme provozy z budovy C.  


Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.