JK, 3. února 2016 14:18
  • Bylo zahájené řízení k vydání stavebního povolení. Do 4. 2. 2016 mohou účastníci řízení uplatňovat připomínky, po tomto termínu bude možné vydat povolení, bude-li vše v pořádku.
  • Kniha místností je připravena v pdf souborech pro jednotlivá pracoviště k poslednímu připomínkování a následnému podpisu. Jakmile se sjednotíme na organizačních pokynech, bude distribuována.
  • Přesun do náhradních prostor:
    • Smlouva na další využití poslucháren a pracoven pro stávající a i další provizorní loalizaci na Úvoze uzavřena.
    • Příprava budovy Gorkého 13 pro administartivu děkanátu postupuje sice pomaleji, než bylo plánováno, ale věříme, že se to povede, i když pohled z okna zatím nic neprozradí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.