JK, 23. listopadu 2015 17:41

I budova C bude mít opravený vstup. Sloup, který je nyní uprosřed vstupní haly sice zůstane, ale samotný vchod bude rozdělený tak, aby naváděl buď přímo na schodiště nebo na rampu k výtahu. Pamětnící si možná vzpomenou, že kdysi byl portál řešen podobně - troje dveře, z nichž se používaly jen jedny, celkem úzké, dvojité a ošklivé. Nyní by měly být dvoje, každé ze tří panelů, které se budou zasouvat ke středovému sloupu nebo až za něj. Opravené bude i prosklení za pietou na podestě.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.