JK, 7. března 2016 16:21

Kdo, kam a kdy se bude stěhovat na dobu rekonstrukce? Detaily se teprve dopracovávají, jasné je zatím tolik, že akademická pracoviště najdou provizorní útočiště na Údolní v areálu VUT, kde už to celkem dobře známe z 1. etapy a kde tedy ještě chvíli zůstaneme v obsazení bohemisté, estetici, psychologové, filmoví badatelé a knihovní informatici, archeologové pojedou kopat a kdo nemůže kopat bude na Joštově ulici, administrativa bude v budově Gorkého 13 (opět VUT), která by se měla opravit do použitelné podoby a doufáme, že se to stihne tak, aby přesun byl v červenci dokončen.

Harmonogram stěhování a přesná lokalizace (kdo v kterém patře a místnosti) by měl být hotov do konce března. 


Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.